Innox Nova Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,
Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.
Nr umowy: „POIR-03.03.01-00-0001/17-00.”
UMOWA O POWIERZENIE GRANTU
NR UG-PMT/1458/9N/2019-JPN
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. Polskie Mosty Technologiczne grantu w celu realizacji Projektu na rynku japońskim.
Całkowita wartość grantu: 200 000 PLN
_________________________________________
Innox Nova Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.
Nr umowy: „POIR-03.03.01-00-0001/17-00.”
UMOWA O POWIERZENIE GRANTU
NR UG-PMT/1456/8N/2019 – ZEA
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. Polskie Mosty Technologiczne grantu w celu realizacji Projektu na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Całkowita wartość grantu: 200 000 PLN
_________________________________________
Innox Nova Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.
Nr umowy: „POIR-03.03.01-00-0001/17-00.”
UMOWA O POWIERZENIE GRANTU
NR UG-PMT/1447/8N/2019 – USA
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. Polskie Mosty Technologiczne grantu w celu realizacji Projektu na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Całkowita wartość grantu: 200 000 PLN
_________________________________________
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”,
Nr umowy: „POIR.01.01.01-00-0794/19-00″
Tytuł projektu:
„Opracowanie metody produkcji zielonego metanolu z zanieczyszczonych gazów przemysłowych.”
Całkowita wartość dofinansowania: 9 352 779,86 PLN